Počet položek: 0 0,- Kč

Obchodní podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky, které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na židle a křesla, objednané a zakoupené na www.errevo.cz, poskytujeme záruku v délce 36 měsíců od doby dodání zboží.

Uzavření kupní smlouvy.
Za návrh kupní smlouvy se pokládá úplné vyplnění elektronické objednávky v internetovém obchodě www.errevo.cz. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


Dodací podmínky.
Všechny uvedené ceny jsou z DPH.
Rozměry jednotlivých křesel a židlí jsou uvedeny v centimetrech.
Doprava je již zahrnuta v konečné ceně pokud není uvedeno jinak.

Na Vaše přání provedeme i montáž.
Doprava křesel a židlí je zajištěna přepravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství zboží a charakter zboží..

Termíny dodání.
Dodací lhůta produktů se liší v závislosti na jejich dostupnosti a je uvedena na stránce každého produktu, spolu se všemi dostupnými informacei o produktu a země původu.
       
Platební podmínky.
Platba převodem na účet.
Po dokončení objednávky obdržíte e-mail, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol a požadovaná částka). Po připsání peněz na náš účet bude zboží objednáno / odesláno.

Jak objednat.
Ergonomické Kancelářské Židle A Křesla můžete objednat prostřednictvím Košíku.
Kromě Košíku se s námi můžete spojit telefonicky.
V každém případě Vám zašleme k potvrzení objednávku, která bude obsahovat přesnou specifikaci Vámi vybraného zboží a také termín dodání. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace.
Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím e-mailu, přes kontaktní formulář:

Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat telefonicky.
Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.